fbpx Skip to content

Disclaimer

Algemene Internetvoorwaarden
Op het gebruik van onze internetsite zijn onze algemene internetvoorwaarden van toepassing. Op het eventueel doen van bestellingen via onze internetsite zijn de algemene voorwaarden Bidfood van toepassing. De algemene internetvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van onze internetsite.

Intellectuele eigendomsrechten
Indien u ons een bericht stuurt, bijvoorbeeld een tip die voor meerdere klanten van belang zou kunnen zijn, geeft u ons daarmee het recht dat bericht op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, zonder dat daarvoor een nadere vergoeding verschuldigd is. Uiteraard geldt dit niet voor gegevens omtrent uw bedrijf. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze internetsite, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij ons en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben.

Veiligheid
De gegevens die u opgeeft bij registratie en bestellingen worden via een beveiligd protocol over het net gestuurd. Wij laten dagelijks een virus check uitvoeren, teneinde zoveel mogelijk te waarborgen dat onze internetsite virusvrij is en blijft. Wij kunnen de virusvrijheid van onze internetsite echter niet garanderen.

Prijzen & promoties
Aan het samenstellen van de informatie die gepubliceerd wordt via onze internetsite wordt een grote mate van zorg besteed. Wij kunnen echter, bijvoorbeeld door invloeden van buitenaf, niet altijd voorkomen dat hierin onjuistheden voorkomen. De hardcopy versie van onze algemene voorwaarden en prijslijsten zoals deze gelden op het moment van uw eventuele bestelling zijn dan ook bindend. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt en gedurende de vermelde actieperiode. De genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

E-mail disclaimer
U ontvangt e-mail van My Italian wanneer uw organisatie een klantnummer bij My Italian heeft of wanneer u zich geregistreerd heeft voor onze e-maildiensten. Uw gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. My Italian houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Wat zouden wij kunnen verbeteren?

My Italian _bakcground_logo
Het logo van My Italian met de tekst "My Italian" in sierletters en daaronder "Authentiek Italiaanse producten" in bloklettertjes

© 2023 My Italian B.V.

* De voordelen van My Italian gelden niet voor het gehele assortiment. Bekijk de voorwaarden. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen en exclusief eventuele verzendkosten en servicekosten. Deze worden berekend bij checkout.
Copyright ©2020 My Italian. All rights reserved. Italians do it better -Ontdek onze ambachtelijke Italiaanse producten, specialiteiten en delicatessen.