fbpx Skip to content

Geborgde werkwijze Alcohol verkoop

17 juni 2021

Het is voor My Italian van groot belang dat alcohol op een verantwoorde manier wordt verkocht, ook online. My Italian wil namelijk absoluut geen alcohol verkopen aan jongeren onder de achttien jaar.

My Italian - Klantenservice - announchements
Tekst in Orange " NIX18"

Met dit document wordt inzicht gegeven in de manier waarop My Italian invulling geeft aan deze verantwoorde verkoop op afstand. Hiermee wordt voldaan aan de in artikel 20A lid 1 sub b van de Alcoholwet gestelde eis dat men moet beschikken over een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde of bij een distributiepunt en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt wordt vastgesteld en dat deze werkwijze ook wordt gehanteerd.

Dit document is altijd actueel. Dit betekent dat het document wordt geactualiseerd bij iedere wijziging van de situatie en jaarlijks wordt herzien. Het document bevat een omschrijving van:

• het proces dat wordt gehanteerd om de leeftijdsgrens te bewaken en aan de geldende verplichtingen te voldoen;

• de wijze waarop deze werkwijze bekend en inzichtelijk wordt gemaakt voor de brand ambassadors;

• de controle op de juiste naleving van het proces en de wijze waarop eventuele correcties worden doorgevoerd.

1. Proces (conform artikel 5.2, lid 1 onder a en b van het Alcoholbesluit)

De interne processen tot naleving van de leeftijdsgrens bij de verkoop op afstand van alcohol binnen My Italian zijn als volgt. 


• In de webshop omgeving wordt alvorens de klant naar een alcohol houdend product kan gaan gevraagd of de persoon 18 jaar of ouder is.

• Bij verkoop aan bedrijven is het noodzakelijk dat het KvK nummer wordt gecontroleerd om zekerheid te hebben dat het een correcte inschrijving betreft.

• Een alcoholhoudende zending kan uitsluitend verstuurd worden middels de bezorgdienst van “Flespakket.” Hierbij zal er een leeftijdscheck worden uitgevoerd door de bezorgpartner. De extra kosten hiervan zijn € 1,55.

• De instructies die gelden voor bezorgers van My Italian. Is bij het afleveren waarborgen dat er iemand van minimaal 18 jaar het pakket in ontvangst neemt.

• De markering van leeftijdgebonden producten zal aangemerkt staan op het verzendlabel, zodat de bezorgers direct weten dat er alcohol wordt bezorgd. En dat er dus een verhoogde aansprakelijkheid op van toepassing is.

• Het gebruik van het NIX18-logo op de afleverbon voor de interne bezorging, zodat de bezorgers weten dat er een leeftijdscontrole moet plaatsvinden.

• Technische hulpmiddelen die worden ingezet binnen de webomgeving om duidelijk te maken dat een product alcohol bevat is het age-lock en NIX18-logo.

• De communicatie richting de consument, Door gebruik van het NIX18-logo in
de online omgeving.

• De wijze waarop wordt voldaan aan de verplichting om bij iedere aankoop op afstand te melden dat, naast op het aankoopmoment, ook bij de aflevering van de alcoholhoudende drank de leeftijd van de ontvanger wordt gecontroleerd.

2. Informatievoorziening Brand Ambassadors (conform artikel 5.2, lid 1 onder c van het Alcoholbesluit)

Brand Ambassadors worden getraind en geïnformeerd over de consequenties van het niet naleven van de afspraken.

Denk hierbij aan:

• Het volgen van de e-learning ‘Soms moet je nee verkopen’. Bezorgers dienen namelijk hetzelfde kennisniveau te hebben als kassamedewerkers.

• Overige trainingen, bijvoorbeeld inwerktrajecten of customer service training.

• Eventuele aandacht voor NIX18 in de product trainingen & in bedrijfsnieuws/updates.

 

3. Controle (conform artikel 5.2, lid 1 onder d van het Alcoholbesluit)

Minimaal één keer per jaar doet My Italian onderzoek naar de uitvoering van de geborgde werkwijze en de geldende verplichtingen.

Denk hierbij aan:

• De inzet van zelfcontroles

• En externe controles van derde partijen op naleving wet & regelgeving. NIX 18

My Italian -Passion – Taste – Style – Italian Excellence

Wat zouden wij kunnen verbeteren?

My Italian _bakcground_logo
Het logo van My Italian met de tekst "My Italian" in sierletters en daaronder "Authentiek Italiaanse producten" in bloklettertjes

© 2023 My Italian B.V.

* De voordelen van My Italian gelden niet voor het gehele assortiment. Bekijk de voorwaarden. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen en exclusief eventuele verzendkosten en servicekosten. Deze worden berekend bij checkout.
Copyright ©2020 My Italian. All rights reserved. Italians do it better -Ontdek onze ambachtelijke Italiaanse producten, specialiteiten en delicatessen.